პერსონალური აზრი
- ჟურნალისტი თენგიზ აბლოთია: 2015 – აუტკივარი თავის ატკიების წელიწადი