ოთხშაბათი, 26 ნოემბერი, 2014. 13:39
ძველი საიტი
12:00 26.11.2014
12:00 26.11.2014
11:45 26.11.2014
10:35 26.11.2014
10:30 26.11.2014
    ქვეყანაში ციფროვიზაციის პროცესებმა და ელექტრონული ბაზრის განვითარებამ განაპირობა ინტერნეტ-მომხმარებელთა ქცევის შესწავლის აუცილებლობა.  ონლაინ ბიზნეს გარემო   ინტერნეტმა და ICT-მა (ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგია) წარმოქმნა ახალი ბიზნეს მოდელები, ხელი შეუწყო ბაზრების კონსოლიდაციას, ბიზნეს გარემოს მდგრადობას, ციფრული ეკონომიკის შექმნას, ბიზნესისა და ვაჭრობის ფასილიტაციას, ბიზნესის დინამიზმს, კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას და სხვა (UN, E-Government Survey 20...

ეთანხმებით თუ არა შვეიცარიელი მკვლევარების დასკვნას, რომ ბანკირები ყველაზე მეტად არიან მიდრეკილნი ტყუილისადმი?