პარასკევი, 31 ოქტომბერი, 2014. 10:02
ძველი საიტი
16:00 30.10.2014
14:00 30.10.2014
12:00 30.10.2014
10:16 30.10.2014
10:00 30.10.2014
ბიუჯეტი 2014 შარშანდელ გზას დაადგა! რამდენიმე დღეც და საბიუჯეტო ცხოვრების 10 თვეც მიიწურება. დარჩენილია 6 სამუშაო დღე. ხარჯები გაწეულია 6, 722 მილიარდი ლარის ოდენობით, რაც იმას ნიშნავს რომ მხოლოდ ახლა სრულდება 9 თვის გეგმა, რომელიც 6, 748 მილიარდი ლარის ოდენობით იყო განსაზღვრული. ერთია დროში და ხარჯვაში ჩამორჩენა და მეორე სანახევროდ გაკეთებელი საქმე, რომელიც ასე ელის დამთავრებას. ნოემბერ-დეკემბერში უნდა დაიხარჯოს თვეში საშუალოდ ერთ მილიარდ ლარზე მეტი. ეს საეჭვოა, რომ მოხერხდეს, თანაც, თანხები რ...