სამშაბათი, 21 ოქტომბერი, 2014. 07:39
ძველი საიტი
19:08 20.10.2014
18:00 20.10.2014
17:00 20.10.2014
15:00 20.10.2014
13:00 20.10.2014
  ციფრულმა ტექნოლოგიებმა რადიკალურად შეცვალა დემოკრატიული ურთიერთობები, დემოკრატიული პოლიტიკა, ხელი შეუწყო მოქალაქეების მთავრობასთან დაახლოებას, საჯარო მართვაში ჩართულობის ზრდას, გამჭვირვალობისა და ნდობის ამაღლებას. ტექნოლოგიის განვითარება კორელაციურ დამოკიდებულებაში აღმოჩნდა დემოკრატიის ზრდასთან, რომლის პირობებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა მოქალაქეების რეალური გავლენა მთავრობაზე.  მოცემული სტატიის მიზანს წარმოადგენს საქართველოს ელექტრონული დემოკრატიისადმი ინტერნეტ-მომხმარებელთა დამოკი...