ოთხშაბათი, 26 ნოემბერი, 2014. 00:33
ძველი საიტი
19:00 25.11.2014
18:00 25.11.2014
16:00 25.11.2014
16:00 25.11.2014
15:00 25.11.2014
    ქვეყანაში ციფროვიზაციის პროცესებმა და ელექტრონული ბაზრის განვითარებამ განაპირობა ინტერნეტ-მომხმარებელთა ქცევის შესწავლის აუცილებლობა.  ონლაინ ბიზნეს გარემო   ინტერნეტმა და ICT-მა (ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგია) წარმოქმნა ახალი ბიზნეს მოდელები, ხელი შეუწყო ბაზრების კონსოლიდაციას, ბიზნეს გარემოს მდგრადობას, ციფრული ეკონომიკის შექმნას, ბიზნესისა და ვაჭრობის ფასილიტაციას, ბიზნესის დინამიზმს, კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას და სხვა (UN, E-Government Survey 20...

ეთანხმებით თუ არა შვეიცარიელი მკვლევარების დასკვნას, რომ ბანკირები ყველაზე მეტად არიან მიდრეკილნი ტყუილისადმი?