კვირა, 31 აგვისტო, 2014. 14:25
ძველი საიტი
13:00 31.08.2014
11:04 31.08.2014
10:00 31.08.2014
17:00 30.08.2014
14:00 30.08.2014
  ავტორი ეკონომიკის დოქტორი რატი აბულაძე   ციფრულმა ტექნოლოგიებმა რადიკალურად შეცვალა დემოკრატიული ურთიერთობები, დემოკრატიული პოლიტიკა, ხელი შეუწყო მოქალაქეების მთავრობასთან დაახლოებას, საჯარო მართვაში ჩართულობის ზრდას, გამჭვირვალობისა და ნდობის ამაღლებას. ტექნოლოგიის განვითარება კორელაციურ დამოკიდებულებაში აღმოჩნდა დემოკრატიის ზრდასთან, რომლის პირობებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა მოქალაქეების რეალური გავლენა მთავრობაზე.  მოცემული სტატიის მიზანს წარმოადგენს საქართველოს ელექ...