ოთხშაბათი, 30 ივლისი, 2014. 19:08
ძველი საიტი
19:00 30.07.2014
17:33 30.07.2014
16:21 30.07.2014
14:20 30.07.2014
12:30 30.07.2014
  ადამიანთა ერთ-ერთი სოციალური კატეგორიაა გლეხი,  რომელიც  ძალიან ხშირად, უბრალოდ, აგროპროდუქციის მწარმოებლად მიაჩნიათ. მისი როლი სცილდება ამ ჩარჩოებს. სინამდვილეში ის აუცილებელია სოფლისთვის, უფრო მეტად, გლეხკაცი სოფლის მაცოცხლებელი და გარდამქნელია. სიტყვა გლეხი სინონიმი არაა არც "არანასწავლის", არც "ტლუსი", არც "დაბალი ღობისა". იგი სინონიმია "ქვეყნის პირველი ნომერი მარჩენალისა", "საკუთარ ფეხზე მდგომისა", "ერის ფესვისა და რეზერვისა". საქართველოს დიდ პატრიოტ პოეტს ჯ...