შაბათი, 01 ნოემბერი, 2014. 07:04
ძველი საიტი
19:27 31.10.2014
18:00 31.10.2014
16:00 31.10.2014
15:10 31.10.2014
14:09 31.10.2014
ბიუჯეტი 2014 შარშანდელ გზას დაადგა! რამდენიმე დღეც და საბიუჯეტო ცხოვრების 10 თვეც მიიწურება. დარჩენილია 6 სამუშაო დღე. ხარჯები გაწეულია 6, 722 მილიარდი ლარის ოდენობით, რაც იმას ნიშნავს რომ მხოლოდ ახლა სრულდება 9 თვის გეგმა, რომელიც 6, 748 მილიარდი ლარის ოდენობით იყო განსაზღვრული. ერთია დროში და ხარჯვაში ჩამორჩენა და მეორე სანახევროდ გაკეთებელი საქმე, რომელიც ასე ელის დამთავრებას. ნოემბერ-დეკემბერში უნდა დაიხარჯოს თვეში საშუალოდ ერთ მილიარდ ლარზე მეტი. ეს საეჭვოა, რომ მოხერხდეს, თანაც, თანხები რ...