პერსონალური აზრი
- ბიზნეს ტრენერი დავით კენჭაძე – თანამშრომლის მოტივაციისთვის მთავარი ფული არ არის

გამოკითხვა
„ეკონომიკური პროფილის მინისტრებს შორის, ვის დაასახელებდით წლის მინისტრად?
შეფასება