დღევანდელ ჰიპერ კონკურენტულ ბიზნესგარემოში  ძლიერი ბრენდის ჩამოყალიბება გადამწყვეტია გრძელვადიანი წარმატებისა და მომხმარებელთა ლოიალურობისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ბრენდის მშენებლობა ტრადიციულად უფრო ხელოვნებად ითვლებოდა, ვიდრე მეცნიერებად, ბრენდის ინდექსების გაჩენამ  კომპანიების მიერ მათი ბრენდის მუშაობის შეფასებასა და გაზომვაში რევოლუცია მოახდინა. 

რა არის ბრენდის ინდექსი?

ბრენდის ინდექსი არის კომპლექსური მაჩვენებელი, რომელიც აფასებს ბრენდის საერთო სიძლიერეს და მის აღქმას ბაზარზე. ის გამოიყენება ბრენდის ეფექტურობის შესაფასებლად მის კონკურენტებთან მიმართებით და ეხმარება ბიზნესს გაიგონ მათი ბრენდის პოზიცია, რეპუტაცია და მომხმარებელთა განწყობები.

ბრენდის ინდექსი დგინდება რამდენიმე ძირითადი კომპონენტისგან, ესაა ბრენდის ცნობადობა, ბრენდის აღქმა, ბრენდის ლოიალობა, ბრენდის კაპიტალი და ა.შ.

ბრენდის ინდექსების არსებობა კომპანიებს აძლევთ შესაძლებლობას კონკურენტების ანალიზის საფუძველზე აღმოაჩინონ საკუთარი ბრენდის სუსტი მხარეები და იმუშაონ გამოსწორებაზე. ბრენდის ინდექსი ასევე იძლევა მნიშვნელოვან ინფორმაციას მარკეტინგული სტრატეგიების, პროდუქტის განვითარებისა და ბრენდის პოზიციონირების შესახებ ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად.

საკონსულტაციო კომპანია Brand Finance Global 500-ის მონაცემებით  მსოფლიოში ბრენდის ინდექსის ათეული ასეთია:

Amazon

Apple

Google

Samsung

Microsoft

Facebook

AT&T

Walmart 

ICBC (ჩინეთის ინდუსტრიული და კომერციული ბანკი).