ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მოპოვება მნიშვნელოვანი ეტაპია იმ ქვეყნისთვის, რომელიც  ევროკავშირში გაწევრიანებას ცდილობს. მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა ქვეყნისთვის კონკრეტული სარგებელი შეიძლება განსხვავდებოდეს, არსებობს რამდენიმე ზოგადი უპირატესობა, რომელიც დაკავშირებულია ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსთან:

 • ხელმისაწვდომობა ევროკავშირის ფონდებზე: ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს შეუძლიათ მიიღონ ფინანსური დახმარება განვითარების ფონდებისა და ევროკავშირისგან. ეს თანხები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის, ეკონომიკური განვითარებისთვის, გარემოსდაცვითი ინიციატივებისთვის და სხვა პროგრამებისთვის, რომლებიც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ზრდას და განვითარებას.

 • სავაჭრო და ეკონომიკური სარგებელი: ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსმა შეიძლება გამოიწვიოს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან სავაჭრო ურთიერთობების გაუმჯობესება. მას შეუძლია გაამარტივოს სავაჭრო პროცედურები, შეამციროს ტარიფები და ბარიერები. გახსნას ახალი ბაზრები ქვეყნის ბიზნესისთვის, რაც ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ ზრდას.

 • პოლიტიკური და ეკონომიკური სტაბილურობა: ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი ინვესტორებსა და საერთაშორისო საზოგადოებას მიანიშნებს, რომ ქვეყანა დემოკრატიისა და ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების ერთგულია. ეს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სტაბილურობას ქმნის, რაც უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად მნიშვნელოვანია. თავის მხრივ ინვესტიციები ხელი შეუწყოს ქვეყნის ეკონომიკურ კეთილდღეობას.

 • გაძლიერებული სტანდარტები და რეგულაციები: კანდიდატი ქვეყნები წახალისებულნი არიან მიიღონ ევროკავშირის სტანდარტები და რეგულაციები სხვადასხვა სექტორში, მაგალითად როგორიცაა გარემოს დაცვა, მომხმარებელთა უფლებები და შრომითი კანონმდებლობა. ეს ყველაფერი ცხოვრების ხარისხის, ბიზნესს პრაქტიკისა და მმართველობის გაუმჯობესებას იწვევს.

 • კანონის უზენაესობისა და დემოკრატიის გაძლიერება: ევროკავშირის კანონებთან და რეგულაციებთან შესაბამისობის პროცესი მოითხოვს გამართულ მართლმსაჯულების სისტემას, კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების მაღალ დონეზე დაცვას. ეს ყველაფერი პოლიტიკური სტაბილურობისა და ძლიერი ინსტიტუტების გარანტია.

 • მობილურობა და განათლება: ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსთან ერთად ქვეყნის მოქალაქეებისათვის ევროპაში მოგზაურობა განათლების მიღება უფრო მარტივი ხდება. ევროკავშირის საგანმანათლებლო პროგრამებზე ხელმისაწვდომობა ხელი შეუწყოს აკადემიურ და კულტურულ გაცვლას, რაც ზოგად განათლების დონეზეც აისახება.

 • უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობა: ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს შეუძლიათ ისარგებლონ უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობით, რომელიც ისევ ამ ქვეყნის სტაბილურობაზე აისახება.

 • გავლენა და წარმომადგენლობა: კანდიდატის სტატუსი საშუალებას აძლევს ქვეყანას ჰქონდეს ხმა ევროკავშირის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რაც ასევე მნიშვნელოვანია მისი ინტერესების დაცვისთვის.

 მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ კანდიდატის სტატუსი არის ნაბიჯი ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრობის გზაზე. კანდიდატის სტატუსი  არ იძლევა დაუყოვნებლივ გაწევრიანების გარანტიას და პროცესი შეიძლება იყოს ხანგრძლივი, რაც მოიცავს მკაცრ შეფასებებსა და რეფორმებს. სარგებელი კი რეალიზდება თანდათანობით, როდესაც ქვეყანა უახლოვდება ევროკავშირის სრულ წევრობას.

მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ კონკრეტულ მაგალითებზეც, თუ სტატუსის მიღების შემდეგ რა სარგებელი მიიღეს სხვადასხვა ქვეყნებმა. ეს საქართველოს მოქალაქეებს გაუადვილებს კანდიდატის სტატუსის მნიშვნელობის გააზრებას.

 • ხორვატია: ხორვატიამ მიიღო ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი 2003 წელს და გახდა ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი 2013 წელს. გაწევრიანების პროცესში ხორვატიამ გააუმჯობესა მართლმსაჯულების სისტემა - სასამართლო გახდა დამოუკიდებელი. ამან გამოიწვია გამჭვირვალობის გაზრდა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა ბევრად ეფექტური გახდა. ევროკავშირში გაწევრიანებამ გახსნა ახალი სავაჭრო შესაძლებლობები და ხორვატიას მისცა წვდომა ევროკავშირის სტრუქტურულ ფონდებზე, რამაც ხელი შეუწყო ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერებას.

 • სლოვენია: სლოვენია, ყოფილმა იუგოსლავიის რესპუბლიკამ, მიიღო ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი 1999 წელს და ევროკავშირის წევრი გახდა 2004 წელს. პროცესში რამდენჯერმე გაიზარდა ქვეყნის ეკონომიკური სარგებელი, რადგან სლოვენიურმა კომპანიებმა მიიღეს წვდომა ერთიან ევროპულ ბაზარზე, რამაც გამოიწვია ექსპორტისა და უცხოური ინვესტიციების მნიშვნელოვანი გაზრდა, სამუშაო ადგილების შექმნა და ღირსეული ხელფასები. მოქალაქეებს აღარ უწევდათ ემიგრაციაში, ევროპის სხვა ქვეყნებში გადახვეწა.

 • ბულგარეთი და რუმინეთი: ორივე ქვეყანამ მიიღო ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი 2000 წელს და ევროკავშირს შეუერთდნენ 2007 წელს. ევროკავშირის წევრობამ წაახალისა დემოკრატიული და ეკონომიკური რეფორმები, შექმნა მოდერნიზებული ინფრასტრუქტურა და გააუმჯობესა მართლმსაჯულების სისტემები. ორივე ქვეყანა ევროკავშირის ერთობლივი ფონდებიდან სარგებლობს ეკონომიკური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერით.

 • სერბეთი და ჩერნოგორია: მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არ არიან ევროკავშირის წევრები, ორივე ქვეყანამ მიიღო ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი (სერბეთი 2012 წელს, მონტენეგრო 2010 წელს). ამ სტატუსმა ხელი შეუწყო სტაბილურობას და რეფორმებს რეგიონში, გაზარდა უცხოური ინვესტიციები და სავაჭრო შესაძლებლობები.

 • ჩრდილოეთ მაკედონია და ალბანეთი: ორივე ქვეყანას მიენიჭა ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი და მუშაობდნენ გაწევრიანებაზე. კანდიდატის სტატუსმა ხელი შეუწყო პოლიტიკურ და ინსტიტუციურ რეფორმებს, გააუმჯობესა ინფრასტრუქტურა და ხელი შეუწყო ეკონომიკურ ზრდას ვაჭრობისა და ინვესტიციების მეშვეობით.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის სარგებელი პროგრესულია და განსხვავდება კონკრეტული გარემოებებისა და თითოეული კანდიდატი ქვეყნის მიერ განხორციელებული რეფორმების მიხედვით. ევროკავშირში გაწევრიანება მრავალსაფეხურიანი პროცესია და პროგრესის ტემპი შეიძლება განსხვავდებოდეს. თითოეული ქვეყნის წევრობის გზაზე გავლენას ახდენს მისი უნიკალური პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული კონტექსტი.

სჭირდება საქართველოს კანდიდატის სტატუსი? ჩემი პასუხია დიახ. ესაა ახალი შესაძლებლობების, განვითარებისა და პროგრესის გზა ევროკავშირის სრულუფლებიან წევრობამდე.