დღეიდან, საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე შესასვლელი ბილეთის ფასები იცვლება.

ცვლილების მიუხედავად, 6 წლამდე ბავშვები ტერიტორიაზე კვლავ უფასოდ დაიშვებიან, ხოლო 6-18 წლამდე შენარჩუნდება. 5,5 ლარი.

1-ლი მარტიდან ბილეთების ფასი დაცულ ტერიტორიებზე ეღირება:

მარტვილის კანიონი - საქართველოს მოქალაქე/რეზიდენტი პირები - 10,35 ლარის ნაცვლად - 12 ლარი

უცხო ქვეყნის მოქალაქეები - 17,25 ლარის ნაცვლად - 20 ლარი

ნავით გასეირნება - 15 ლარის ნაცვლად - 20 ლარი

ოკაცეს კანიონი - საქართველოს მოქალაქე/რეზიდენტი პირები - 9,20 ლარის ნაცვლად - 12 ლარი.

უცხო ქვეყნის მოქალაქეები - 17,25 ლარის ნაცვლად - 20 ლარი

ოკაცეს (კინჩხა) ჩანჩქერი - საქართველოს მოქალაქე/რეზიდენტი პირები - 10,35 ლარის ნაცვლად - 12 ლარი.

უცხო ქვეყნის მოქალაქეები - 17,25 ლარის ნაცვლად 20 ლარი

პრომეთეს მღვიმე - საქართველოს მოქალაქე/რეზიდენტი პირები - 11,50 ლარის ნაცვლად - 12 ლარი.

ნავით გასეირნება 11,50 ლარის ნაცვლად - 13 ლარი. უცხო ქვეყნის მოქალაქეები - 23 ლარის ნაცვლად - 25 ლარი.

სათაფლია - საქართველოს მოქალაქე/რეზიდენტი პირები - 8 ლარის ნაცვლად - 10 ლარი. უცხო ქვეყნის მოქალაქეები - 17.25 ლარის ნაცვლად - 20 ლარი.

ნავით გასეირნება - 17,25 ლარის ნაცვლად - 20 ლარი.

ნავენახევის მღვიმე - საქართველოს მოქალაქე/რეზიდენტი პირები რჩება უცვლელად - 8 ლარი. უცხო ქვეყნის მოქალაქეები - 11,50 ლარის ნაცვლად - 12 ლარი.

დაცული ტერიტორიების სააგენტოს განცხადებით, გაზრდილი შემოსავლები ხელს შეუწყობს რეგიონებში სამუშაო ადგილების შექმნას, ეკონომიკური ეფექტის ზრდას და ბუნების მდგრად მართვას.