აშშ-ის ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, გასული კვირის განმავლობაში აშშ–ში ნედლი ნავთობის მარაგები გაიზარდა 12,02 მილიონი ბარელით და შეადგინა 439,653 მლნ ბარელი.

ბენზინის მარაგები შემცირდა 3,66 მილიონი ბარელით და შეადგინა 254,74 მლნ ბარელი.

დისტილატების მარაგები შემცირდა 1,92 მილიონი ბარელით და შეადგინა 125,75 მლნ ბარელი.

ნავთობის მოპოვება აშშ-ში უცვლელი დარჩა და შეადგენს 13,3 მლნ ბარელი/დღე-ღამეში.