პერსონალური აზრი
- ირაკლი მაისურაძე–საქართველოს როგორც სატრანზიტო ქვეყნის როლი და ფუნქცია

გამოკითხვა
„ეკონომიკური პროფილის მინისტრებს შორის, ვის დაასახელებდით წლის მინისტრად?
შეფასება