პერსონალური აზრი
- ირაკლი მაისურაძე–საქართველოს როგორც სატრანზიტო ქვეყნის როლი და ფუნქცია